Jesteśmy grupą młodych ludzi (24+), którzy w żywy sposób pragną uczestniczyć w życiu Kościoła. Ponieważ pragniemy nie być jedynie statystami, niemymi świadkami wydarzeń rozgrywających się tuż obok nas, postanowiliśmy stworzyć wspólnotę adresowaną do absolwentów, osób pracujących i ludzi w wieku poakademickim...

Asystenci Kościelni

Ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT ur. 19 lutego 1970 r. w Oleśnicy, wyświęcony na kapłana 27 maja 1995 r.

O. dr Tomasz Skibiński OFM, ur. 25.12.1978 r. w Kłodzku, prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi.

ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz

Doktor habilitowany nauk teologicznych (teologia biblijna); Doktor nauk humanistycznych (bibliologia) Uniwersytetu Wrocławskiego (2003); doktor nauk teologicznych (teologia biblijna) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2004); licencjusz nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego "Biblicum" w Rzymie (2008). Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu. Od 2014 r. prorektor ds. naukowo-dydaktycznych PWT we Wrocławiu. Wykładowca egzegezy Starego Testamentu oraz języka hebrajskiego. Specjalizuje się w studium przekładów biblijnych, szczególnie polskich przekładów z okresu reformacji i odrodzenia. Od ponad 20 lat zaangażowany w pracę z ruchami kościelnymi.

W 2011 r. mianowany przez Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego Asystentem Kościelnym Wspólnoty "Droga". Nominacja została przedłużona przez Arcybiskupa Józefa Kupnego dn. 27 stycznia 2016 r. na okres kolejnych trzech lat (do 27 stycznia 2019 r.).

Główne publikacje:

 • Gdy otwierasz Biblię (1995, 2000);
 • Biblia w dokumentach Kościoła (1997);
 • „Jam jest Jahwe, twój Bóg”... Historia zbawienia Starego Testamentu (1998);
 • Kurs biblijny (2000);
 • Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego (2002);
 • Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego (2004).
 • Współautor Teologii Starego Testamentu (2011).
 • W poszukiwaniu "szczerego słowa Bożego". Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich doby renesansu (2011).
 • Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. 5: Biblia Tysiąclecia (1965-2015)(2015).

o. dr Tomasz Skibiński OFM

Doktor nauk teologicznych (teologia pastoralna) Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2015). Adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej na PWT we Wrocławiu. Wykładowca WSD Franciszkanów we Wrocławiu (teologia pastoralna, duszpasterstwo rodzin, misjologia, ekumenizm).

W 2016 r. mianowany przez Arcybiskupa Józefa Kupnego drugim Asystentem Kościelnym Wspólnoty "Droga".

Droga na FB

Kim jesteśmy?

Poznawanie Pisma Świętego, odkrywanie i doświadczenie wspólnotowej Eucharystii, rozwój modlitwy osobistej oraz życie w relacjach z ludźmi o podobnych wartościach – to fundament formacji w naszej Wspólnocie.

Zależy nam na tym, by w świecie pełnym podziałów zachować żywą wiarę, chrześcijańską nadzieję i gorliwość misyjną pierwszych chrześcijan.

Jednym z naszych największych pragnień jest stabilna wspólnota, która będzie rozwijać się wraz z nami, pozwalając jednocześnie realizować się w powołaniu do życia rodzinnego, prowadzić czynne życie zawodowe i podejmować kolejne inicjatywy w duchu ewangelizacji.

więcej »

Linki

Oto strony internetowe, które warto odwiedzać:
 1. Strona poświęcona Ks. Prałatowi Aleksandrowi Zienkiewiczowi wraz z historią Wrocławskiej "Czwórki" - http://www.wujek.wroc.pl/
 2. Archidiecezja Wrocławska - http://www.archidiecezja.wroc.pl/
 3. Gość Niedzielny - http://gosc.pl/
 4. Tygodnik Katolicki Niedziela - http://www.niedziela.pl/
 5. Radio Rodzina - http://www.radiorodzina.pl/