Jesteśmy grupą młodych ludzi (24+), którzy w żywy sposób pragną uczestniczyć w życiu Kościoła. Ponieważ pragniemy nie być jedynie statystami, niemymi świadkami wydarzeń rozgrywających się tuż obok nas, postanowiliśmy stworzyć wspólnotę adresowaną do absolwentów, osób pracujących i ludzi w wieku poakademickim...

Diakonia modlitewna

Modlitwa wstawiennicza, to modlitwa jednych ludzi za drugich. Wiele razy w Piśmie Świętym mamy odniesienia do tej formy modlitwy, która jest bardzo miła Jezusowi. Angażuje ona bowiem, proszących i modlących się razem z proszącym, do wejścia w relację z Bogiem. Sam Jezus powiedział że jeśli będziemy mieć wiarę jak ziarnko gorczycy to nawet góry będziemy przenosić (Mt 21, 21). Gdy modlimy się z wiarą prosząc o pełnienie woli Bożej, stanie się tak jak prosimy. Jezus powiedział również, że gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w Jego Imię On jest pośród nich (Mt 18,19-20).

Dodawanie intencji dla modlitwy wstawienniczej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLflA8n0QbxUEgpVK1IAuxPnP7xau1k-UgcYf71tZ6T3CW2Q/viewform

1 Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu.2 Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. 3 Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. 4 Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 5 Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy» (Mk 2,1-5).

Jak wygląda taka modlitwa?

Osoba prosząca przychodzi do grupy posługującej z konkretną prośbą. Może ją przekazać tylko osobie prowadzącej modlitwę, bądź całej grupie. Modląca się grupa oddaje Bogu tę osobę z tą konkretną prośbą, wypowiadając spontaniczne słowa modlitwy na głos. Zapewniona jest również dyskrecja. Nic co działo się na modlitwie nie może wyjść poza grono, które w modlitwie uczestniczyło. Modlitwa taka trwa ok. 15-20 min. W centrum modlitwy znajduje się Bóg, którego uwielbiamy, któremu dziękujemy i prosimy o wypełnienie Jego woli w osobie potrzebującej.

Każde polecenie modlitwy można kierować na adres: modlitwa.wstawiennicza@gmail.com.

W naszej wspólnocie spotkania Diakonii odbywają się co dwa miesiące. Ale jest też możliwość określenia dodatkowego terminu, jeśli będzie taka potrzeba.

Osobą odpowiedzialną w naszej wspólnocie za modlitwę wspólnotową jest Magdalena Ożóg.

Chętnych serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Droga na FB

Linki

Oto strony internetowe, które warto odwiedzać:
  1. Strona poświęcona Ks. Prałatowi Aleksandrowi Zienkiewiczowi wraz z historią Wrocławskiej "Czwórki" - http://www.wujek.wroc.pl/
  2. Archidiecezja Wrocławska - http://www.archidiecezja.wroc.pl/
  3. Gość Niedzielny - http://gosc.pl/
  4. Tygodnik Katolicki Niedziela - http://www.niedziela.pl/
  5. Radio Rodzina - http://www.radiorodzina.pl/